Datenschutzerklärung


A honlap tulajdonosa, az Absolute-Property GmbH ezúton tájékoztatja a weboldal (www.absoluteproperty.hu és www.absoluteproperty.at ) látogatóit a rendelkezésére álló személyes adatok kezelésének elveiről, gyakorlatáról, a személyes adatok védelmében tett intézkedéseiről, illetve a látogatók jogairól, valamint ezen jogok érvényesítésének módjáról.

A tulajdonos tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A személyes adatok védelmének biztosítása körében a Magyarországon hatályban lévő adatvédelmi törvények rendelkezései, elvei minősülnek irányadónak a biztonságos adatkezelés megvalósításának érdekében, különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, illetve a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Azonban lehetnek olyan használati lehetőségek (pl. a postaládába beírt kérdések, elektronikus jelentkezés hírlevélre, elektronikus vásárlás vagy elektronikus úton információ- / ajánlatkérés) melyek igénybevételéhez előzetes regisztráció és bizonyos személyes adatok (pl. név, e-mail cím, postai cím, szállítási cím) megadása szükséges.

A honlap tulajdonosa csak önkéntesen megadott személyes adatokat rögzít. Miután a regisztráció során megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatok az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználásának lehetősége vagy szüksége állna fenn, a weboldal szerkesztője erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Absolute-Property GmbH a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap, úgymint a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. A tulajdonos ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, azok kiadására erre vonatkozó kötelezés, vagy erre vonatkozó jogszabályi előírások esetén hatóságok, illetve bíróságok részére kerülhet sor.

 

A honlap tartalmazhat más internetes honlapokra mutató hivatkozásokat, linkeket. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, amelyekhez a honlapon található linkek csupán hozzáférést közvetítenek. A tulajdonos nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.

Önnek mindenkor megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Mindezeket tudomásul véve a honlap látogatói elfogadják az alábbi nyilatkozatot:

A fenti adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim a honlap tulajdonosának adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozatom kézhezvételéig – a honlap tulajdonosa minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jövőben felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára. Az adatokat bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezelik, azokat harmadik személynek nem szolgáltatják ki.

Hozzájárulok, hogy részemre elektronikus úton reklámot illetve hírlevelet küldjenek.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Adataim törlését a nyilvántartásból, illetve adataim módosítását azinfo@absoluteproperty.ate-mail címen bármikor kérhetem.”

Üdvözlettel:

Absolute-Property GmbH

Az oldal tulajdonosa és szerkesztője