Nutzungsbedingungen


A honlapra történő belépés és a honlap használata Magyarország vonatkozó jogszabályaival összhangban, illetve kizárólag az alábbi feltételekkel engedélyezett.

Ön jogosult a honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő mentéssel, illetve harmadik személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Mindezen tevékenysége azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű lehet, amely nem irányulhat sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát anyagi haszonszerzés céljából eladni vagy továbbítani. Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása vagy a forrásmegjelölés nélkül bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, függetlenül annak formájától. Az itt leírtakon kívül a tulajdonos semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával, illetve a honlap tartalmával kapcsolatban.

A honlapon található információk jóhiszeműen, kizárólag tájékoztató céllal kerültek elhelyezésre. A tulajdonos nem vállal felelősséget a honlapon elhelyezett információk tartalmára, azok teljességére vagy megfelelőségére.

A hirdetések a közzétételtől számított meghatározhatatlan ideig érhetőek el, így előfordulhat, hogy a hirdetés a honlapról való eltávolítását megelőzően már aktualitását vesztette. A hirdetésekben szereplő képek, árak tájékoztató jellegűek. A hirdetésekben szereplő árak a közzététel napjára irányadóak, a későbbiekben változhatnak.

A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (ideértve, de nem kizárólagosan bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből, az ott elhelyezett információkból, vagy egyébként a honlap használatából erednek.

A tulajdonos fenntartja annak jogát, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

A honlapon található, a tulajdonos tevékenységére vonatkozó adatok, valamint egyéb, a tevékenységével, a tulajdonos által kínált szolgáltatással összefüggő információk kizárólag tájékoztatási céllal szolgálnak a honlap látogatói részére, ezen információk nem minősülnek jogi értelemben vett ajánlatnak.